arbetssatt-heading

Har du en idé eller vill utveckla en färdig produkt? Kontakta oss, så vi kan diskutera vilken typ av material och tillverkningssätt som passar just din detalj. Vi är gärna med från början, med utveckling och konstruktion – med över 40 års erfarenhet av polyuretanprojekt har vi mycket att bidra med.

Nästa steg är att ta fram formar. Vi har ett brett kontaktnät av verktygsmakare som vi samarbetar med och som vet hur vi jobbar, vare sig det är i prototypstadiet eller i full serieproduktion. Antalet formrum och antalet verktyg kan anpassas efter produktionsvolym och kostnadsbild.
Kanske kommer det att behövas insatskomponenter till din detalj för stabilisering eller infästning. Polyuretan kan kombineras med olika typer av insatser av plåt, aluminium, rör, plast eller insatsgängor för att få det önskade resultatet av din produkt. Om så är fallet så hjälper vi dig att genom underleverantörer ta fram dessa – så att vi kan leverera en färdig slutprodukt.
När alla bitar börjar falla på plats är det dags för första gjutningen i verktyget. Det sker i våra flexibla PU-maskiner. Vi kan tillverka små och stora detaljer i olika färger och hårdheter, små serier och stora serier.
Detaljen är nu färdighärdad och det är dags för efterkontroll och rensning. När man formgjuter kan detaljen behöva rensas i delningslinjerna, och eventuella påfyllningshål och avluftningar kan behöva skäras bort. Vår erfarna personal utför kvalitetskontroll på varje tillverkad detalj. Därefter packas enligt önskemål.
Och när vi ändå har din produkt hos oss är det enkelt att utföra eftermontage. Det kanske ska fästas kablage, dekaler eller skruvas i skruvar etc. Tillsammans hittar vi vägar som minskar totalkostnaden för slutprodukten.

Eller använd vår sökfunktion